Z pasji

do
Sztuki

"Sztuka łagodzi obyczaje' - tak, ale sztuka to również rynek - dziedzina inwestycyjna, a także dziedzina nauki.

Sztuka może być również hobby lub terapią. My poruszamy się wielu dziedzinach sztuki od komercji, doradztwa inwestycyjnego do promocji młodych twórców, a to daje nam możliwość występowania w relacji z odbiorcą naszych inicjatyw w roli eksperta. 

Dołącz do grona zadowolonych odbiorców naszych projektów, zapraszamy.

Zarząd Fundacji.