Miasta Partnerskie

Partnerstwo miast to jedna z najbardziej popularnych i efektywnych form nawiązywania stosunków międzynarodowych. Ponadpaństwowa współpraca samorządów pozwala budować ciągłe i długotrwałe relacje, oparte na przyjaźni, zrozumieniu i wzajemnym szacunku. Partnerstwo miast umożliwia podjęcie międzynarodowej współpracy gospodarczej, kulturalnej, edukacyjnej czy turystycznej i jest doskonałą okazją do promocji całych regionów. Dziesięciolecia doświadczeń i sukcesów miast partnerskich na całym świecie są dowodem na to, że korzyści płynące z takiego porozumienia są nieocenione. Beneficjentami takiej współpracy są lokalne społeczności, przedsiębiorcy, uczniowie i studenci, jak również funkcjonariusze państwowi, twórcy oraz artyści.

Fundacja International Institute of Art and Business Poland East Baleares zajmuje się kompleksowym działaniem na rzecz zbliżenia pomiędzy krajami i narodami. Swoją działalność skupiamy przede wszystkim na kojarzeniu miast partnerskich w Polsce i Hiszpanii, ale również w innych krajach Europy i świata. Inspirujemy współpracę samorządów na wszystkich możliwych płaszczyznach.

-         Kojarzymy miasta partnerskie w Polsce i za granicą.

-         Nawiązujemy kontakty z zagranicznymi partnerami i podejmujemy niezbędne działania, które mają doprowadzić do zawarcia porozumienia pomiędzy
samorządami.

-         Reprezentujemy samorządy na arenie międzynarodowej.

-         Inspirujemy wszelkiego rodzaju współpracę gospodarczą, kulturalną, turystyczną 
i edukacyjną.

-         Uczestniczymy w negocjacjach pomiędzy międzynarodowymi partnerami 
biznesowymi.

-         Oferujemy profesjonalne usługi konsultingowe dla prywatnych przedsiębiorców, 
którzy chcą zaistnieć poza granicami kraju.

-         Budujemy solidne międzynarodowe stosunki gospodarcze i handlowe.

-         Promujemy polskich artystów, kulturę i sztukę.

-         Pomagamy w organizacji wszelkiego rodzaju konferencji, spotkań koncertów, 
wystaw, sympozjów i warsztatów.

Zapraszamy do kontaktu przedstawicieli samorządów, miast i gmin, organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy. Służymy pomocą w wyselekcjonowaniu zagranicznych partnerów oraz koordynacji międzynarodowej współpracy. Razem możemy więcej.

Piotr Czubowicz - Menedżer działu Miasta Partnerskie: polonia@foundation.org.pl